• POPRAW KONCENTRACJĘ
  EEG BIOFEEDBACK
  Sprawdź nasze
  programy treningowe
 • LOGOPEDA
  NEUROLOGOPEDA
 • INTEGRACJA
  SENSORYCZNA
  Diagnoza, terapia
 • PSYCHOLOG
  DZIECIĘCY
  Diagnoza
  Terapia: indywidualna, grupowa
 • DOJRZAŁOŚĆ
  SZKOLNA
  Ocena gotowości, opinia
 • DYSLEKSJA
  Diagnoza, opinia
 • OCENA
  KOMPETENCJI
  ZAWODOWYCH
 • PSYCHOEDUKACJA
  RODZICÓW
 • TERAPIA
  PSYCHOLOGICZNA
  Indywidualna, grupowa

Zapraszamy do wirtualnego spaceru


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczna

Obejmuje wsparcie w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc pedagogiczna

W ramach terapii psychologiczno - pedagogicznej pomagamy dzieciom z różnorodnymi problemami w nauce, charakteryzujące się ryzykiem dysleksji, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią oraz dysortografią.

Pomoc Logopedyczna

To indywidualne spotkania dziecka z logopedą, mające na celu usunięcie problemu i utrwalenie prawidłowej wymowy.

Pomoc Neurologopedyczna

Postępowanie w przypadku zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych o podłożu neurologicznym.

Integracja Sensoryczna

Terapia przeznaczona dla dzieci z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym, zarówno w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym.

Trening EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback jest to naukowo opracowana metoda usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Psychoterapia

Psychoterapia jest formą pomocy skierowaną zarówno dla osób przeżywających trudności emocjonalne bądź sytuacje kryzysowe jak i dla tych osób, które chcą zrozumieć siebie i lepiej funkcjonować w codziennej rzeczywistości.

Warsztaty/szkolenia dla rodziców w ramach których będą mogli omówić z terapeutą problemy dotyczące zachowań swoich dzieci więcej