Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna "Kaja"

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 • DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA
 • RYZYKO DYSLEKSJI
 • DYSLEKSJA
 • DYSGRAFIA
 • DYSORTOGRAFIA
 • DYSKALKULIA

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

 • SPEKTRUM AUTYZMU
 • ZESPÓŁ ASPERGERA
 • ADHD/ADD
 • NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA
 • PROBLEMY EMOCJONALNE I SPOŁECZNE

DIAGNOZA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO na poziomie centralnego układu nerwowego CAPD

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – S.I.

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA INDYWIDUALNA

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczno – pedagogiczna
 • terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD
 • terapia zaburzeń procesów integracji sensorycznej
 • terapia logopedyczna
 • trening słuchowy
 • terapia ręki
 • fizjoterapia

TERAPIA GRUPOWA

OFERTA DLA RODZICÓW

skontaktuj się z nami

skorzystaj z formularza kontaktowego