Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna "Kaja":

OCENIAMY

DIAGNOZUJEMY

 • Aktywny trening słuchowy
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia neurologopedyczna
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia psychologiczno – pedagogiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia wyrównawcze – j. polski, matematyka
 • Przygotowanie do egzaminu dojrzałości – j. polski
 • Psychoterapia
 • Psychoedukacja rodziców
 • Trening umiejętności społecznych TUS

Centrum wspomagania rozwoju "Maja":

Diagnoza

Terapia

Masaż
skontaktuj się z nami

skorzystaj z formularza kontaktowego